Altenbuch-Riesengebirge
Altenbuch-Riesengebirge

Kirchenbücher Wildschütz

Hrádeček (osada Vlčic, dř. Břečtejn, Silberštejn, něm. Silberstein)

Vlčice (něm. Wildschütz)

Volanov - část (něm. Weigelsdorf) - další část ve farnosti Trutnov, od 1905 celá 

Textsuche : Vlcice

10285 sign. 175-1 matrika N 1698-1725 ukn 10285

farnost (Hrádeček, Vlčice, Volanov) 

10286 sign. 175-2 matrika N 1726-1760 ukn 10286

územní rozsah: farnost (Hrádeček, Vlčice, Volanov)

10287 sign. 175-2671 matrika N 1760-1784 ukn 10287

územní rozsah: farnost (Hrádeček, Vlčice, Volanov)

10288 sign. 175-3 matrika N 1784-1804 ukn 10288

územní rozsah: farnost (Hrádeček, Vlčice, Volanov) V-XII/1784, Vlčice (od 1785), Volanov (od 1785), Hrádeček (od III/1785)

10289 sign. 175-4 matrika N index N 1805-1831 ukn 10289

územní rozsah: Vlčice, Volanov, Hrádeček (do XI/1831)

10290 sign. 175-5 matrika N index N 1832-1857 ukn 10290

územní rozsah: Vlčice

10292 sign. 175-7112 matrika N index N 1890-1901 ukn 10292

územní rozsah: Vlčice

10296 sign. 175-6 matrika O 1698-1760 ukn 10296

územní rozsah: farnost (Hrádeček, Vlčice, Volanov)

10297 sign. 175-2672 matrika O 1760-1784 ukn 10297

územní rozsah: farnost (Hrádeček, Vlčice, Volanov)

10298 sign. 175-7 matrika O 1784-1832 ukn 10298

územní rozsah: farnost (Vlčice, Volanov) V-XI/1784, Vlčice (1785-XI/1832), Volanov (II/1785-X/1832), Hrádeček (II/1787-II/1832)

10300 sign. 175-4650 matrika O index O 1833-1884 ukn 10300 

územní rozsah: Vlčice

10303 sign. 175-2673 matrika Z 1698-1760 ukn 10303

územní rozsah: farnost (Hrádeček, Vlčice, Volanov)

10304 sign. 175-2674 matrika Z 1760-1784 ukn 10304

územní rozsah: farnost (Hrádeček, Vlčice, Volanov) 

10305 sign. 175-8 matrika Z 1784-1828 ukn 10305

územní rozsah: farnost (Vlčice, Volanov) V-XII/1784, Vlčice (od 1785), Volanov (II/1785-X/1828), Hrádeček (IX/1785-II/1828) 

10311 sign. 175-2675 index O 1885-1944 ukn 10311

územní rozsah: Vlčice